Etageadskillelser

De fleste huse, der er bygget mellem 1900 og midten af halvfjerdserne, har ikke isolering mellem kælder, stue eller loftetage.

Etageadskillelse er ofte mellem to lejligheder, andre gange er det mellem kælder og stueetage. I nogle tilfælde er det lofter, hvor der er lagt et dæk ud over hele loftet hvor der samtidig er indskudt lerlag. Alle disse kan med fordel efterisoleres.

 

Isolering mellem etager er vigtige

Du kender det med garanti selv. Tit er gulvet koldt, eller du føler måske, at varmen siver for hurtigt ud. Hvis du sørger for at få foretaget en ordentlig isolering, så er du også sikret et meget bedre indeklima. Derfor er det vigtigt, at du finder frem til de bedste materialer til formålet.
Ofte er gamle isoleringer ikke stabile nok, da de er foretaget med andre materialer end der bruges i dag. Før man brugte mineral-, sten- eller papiruld, var det meget almindelig at bruge skum til at fylde sprækker og lignende. Sådan foregår det dog ikke i dag, men du skal ikke være bekymret. I dag er det meget enkelt at få erstattet den gamle isolering med en ny. Uanset hvad er det særdeles fornuftigt at få foretaget en grundig analyse af husets isolering, da der i de fleste tilfælde er rigtig mange penge at spare på varmeregningen

 

Sådan udføres efterisolering af en etageadskillelse

Efterisolering af etageadskillelser minder meget om hulmursisolering, det er blot vinklen, der er anderledes. Oftest foretages isolering af etageadskillelser, ved at der bores et hul i gulvet på den eksisterende etage. Derefter sprøjtes der isoleringsmaterialer ned mellem de to etager. Bagefter kan der selvfølgelig spartles, så hullet ikke kan ses. Dette er den mest anvendte metode til isolering og efterisolering af etageadskillelser.

Den anden måde borer man et hul udefra ydersiden af muren og indfører et langt rør som trækkes langsomt tilbage samtidig med at isoleringen indblæses.


Besparelse ved efterisolering af etageadskillelser
Det er svært at give et korrekt bud på besparelse på efterisolering af etageadskillelser. Men her er en rettesnor. Hvis dit hus har 100 m2. etage / gulvareal og der efterisoleres med 100 mm. Kan man forvente en årlig besparelse på 2 -3.000,-

Dette afgør også om etagen ligger i gulvplan, stueplan eller loftplan

Fordele ved efterisolering af etageadskillelser

Udover de mange penge du sparer på varmeregningen, når du hulmursisolerer, er der mange andre fordele

  • Gulvene bliver lune
  • Træk i huset bliver mindre
  • Temperaturen kan holdes på et konstant niveau
  • Isolering er tjent hurtigt ind igen 1-3 år
  • Værdien på boligen stiger
  • Mindre udledning af co2

Bestil et gratis uforpligtende isoleringstjek

 

BESTIL NU